مقابله با نویز در دوربین مداربسته


 

علل بروز نویز، جلوگیری از آن و  مقابله با آن در دوربین مداربسته


بروز نویز به دلایب مختلفی پیش می آید به طوری که حتی بعد از نصب و یا حتی گذشت مدتی کیفیت تصاویر ضبط شده توسط دوربین مداربسته پایین آمده و دچار نویز می شود.
راه هایی جهت رهایی از شر این نویزها وجود دارد که قبل از هر چیز باید در رابطه با نحوه به وجود آمدن این نویز ها و چگونگی آنها اطلاعاتی کسب نمایید. در ادامه مقاله همراه باشید.

 

نویز چیست؟
مفهوم لغت نویز (noise)  در واقع سیگنال هایی است که ناخواسته بر روی تصاویر، صدا (Voice)، فیلم Movie و رسانه ها به وجود می آید که بسیار آزار دهنده و ناخوشایند اند. نویز ها موجب می شود تا رسانه ها بی کیفیت شوند و تاثیر مخربی بر روی آنها دارد. بر روی دوربین های مداربسته نیز همینطور است. تصاویری که قرار است پس از نصب دوربین مداربسته ضبط شوند همراه با نویز باشد آزار دهنده است و نوعی چالش دوربین ها محسوب می شود.

 

انواع نویز ها:


•    نویزهای الکترونیکی: معمول ترین و متداول ترین نوع نویز ها به شمار می آیند که به صورت نقاط ریز رنگی در تصاویر مشاهده می شوند. علت به وجود آمدن این نویز تقویت بیش از حد سیگنال تصاویر در نور کم است.

علت به وجود آمدن نویز الکترونیکی: چیپ دوربین ها بسیار حساس در برابر نور هستند. یعنی می بایست نور تابیده شده به سمت آنها بررسی و قابل کنترل باشد. در صورتی که نور کافی جهت تشکیل تصاویر وجود نداشته باشد یک مدار الکترونیکی به صورت خودکار سیگنالی برای تقویت تصاویر می فرستد که این تقویت سیگنال موجب بروز نویز و تقویت آن گردد. پس دلیل اصلی به وجود آمدن نویز الکترونیکی کم بودن نور و یا حساسیت بیش از حد چیپ دوربین مداربسته است.
رفع مشکل: می بایست نور محیط تجهیز شده به دوربین را افزایش دهید و یا از دوربین هایی استفاده نمایید که از حداقل نور مورد نیاز آنها بیشتر باشد.

 

•    نویز الکترومغناطیسی: این دسته از نویز ها در تصاویر به صورت خطوط و موج های ممتد وجود دارند. بعضی مواقع هم در طول صفحه ی دوربین مداربسته حرکت می کنند. دلیل به وجود آمدن این قبیل نویزها تاثیر امواج الکترومغناطیس و یا افت شدید سیگنال در تصویر است.

علت به وجود آمدن نویز الکترومغناطیسی: دلایل به وجود آمدن این نویز عبارت اند از:


1.    نصب نا مناسب فیش BNC: در صورتی که فیش BNC به درستی در زمان نصب دوربین مداربسته به کابل وصل نشده باشد، افت قابل توجهی در سیگنال خواهیم دید.
رفع مشکل: بهتر است تا از فیش های BNCلحیمی استفاده کنید.


2.    دورکابل کشی های طولانی: در هر نوع از کابل های دوربین مداربسته محدودیت طولی وجود دارد. در کابل های RG59 با مغزی مسی این محدودیت 500 متر است
رفع مشکل: در صورت ناگزیر بودن برای مسافت هایی بیشتر از 500 متر بهتر است از کابلی با بالاترین کیفیت شیلد و مغزی استفاده نمایید. همینطور می توانید به وسیله ی ویدئوبالن اکتیو (utp balun,video balun) برای تقویت سیگنال های استفاده نمایید.


3.    عبور کابل حول منابع الکترومغنناطیس: کابل های منابع الکترومغناطیس مانند کابل برق، موتورهای الکتریکی و ... می تواند باعث بروز نویز شدید در تصاویر گردد.
رفع مشکل: در طول کابل کشی سعی کنید تا کابل ها از این منابع دور باشند، و همچنین برای انتقال کابل از سینی و داکت های جداگانه از کابل برق استفاده کنید.


4.    گرما: وجود گرمای هوا موجب اف سیگنال و بروز نویز می گردد.
رفع مشکل: در زمان نصب دوربین مداربسته تا حد ممکن کابل ها از تابش مستقیم نور خورشید دور نگه دارید.


5.    مشکل منبع تغذیه: یکی از علل بروز نویز منبع تغذیه یا آداپتور می باشد. در صورتی که ریپل ولتاژ خروجی آداپتور زیادتر از استاندارد باشد موجب بروز نویز در تصاویر می گردند.