شرایط استفاده


 شرايط و الزامات استفاده

• سايت "رایان "، جهت طراحی هرگونه سایت ، انجام خدمات سئو و طراحی نرم افزارهای تحت وب با متقاضی قرارداد کتبی امضا می کند .

• هرگونه کپی برداری از کدهای سایت ممنوع است.

• هرگونه سوءاستفاده از نام وب سايت "رایان " و خدمات مرتبط ممنوع مي باشد.

• مشتریان و کاربران ما به هیچ عنوان حق فروش سایت و یا قالب آن را به دیگری ندارند.

• هر گونه کپی برداری از مطالب باید با ذکر منبع باشد.

• کاربران و مشتریان اجازه حذف لینک سایت رایان را به عنوان طراح از سایت خود ندارند و در صورت این اتفاق رایان دیگر هیچ تعهدی نسبت به آن سایت نخواهد داشت.

• مشتریان اجازه تغییر سورس کد را بدون اجازه ما نخواهند داشت.

• مشتریان اجازه حذف یا تغییر نام طراحی سایت رایان را به عنوان طراح سایت از وب سایت ندارند.